DSC_7172

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3…

DSC_7171

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3…

128148

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่…

DSC_7088

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่…