DSC_6209

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริตหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกิจกรรมพิธีเขตสุจริต โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่…

DSC_6151

การลงนาม MOU การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.45 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่และปฐมนิเทศ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการพี่เลี้ยง ร่วมเป็นเกียรติและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3…

DSC_5994

การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายธนพนธ์ ทองดี ผอ.รร.วัดอรัญญวาสี และนายสุข จันทร์เสาร์ ผอ.รร.บ้านต้นโชค เป็นคณะกรรมการประเมิน นายธีรวิทย์ สุวรรณา ผอ.รร.บ้านสินชัย ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านสินชัย…

DSC_5940

การประชุมการประเมินความเหมาะสมในการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (Stand Alone)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการประเมินความเหมาะสมในการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (Stand Alone) ปีการสึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3…