448032

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเทวินส์ สร้อยเพชร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่…

1 (3)

การประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3…

DSC_3751

การประชุมการบริหารงานบุคคลเขตตรวจราชการที่ 15

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเขตตรวจราชการที่ 15 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่…

64978

พิธีงานวันครูอำเภอไชยปราการ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา มอบเกียรติบัตรแก่ครู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณทางการศึกษา และให้โอวาทเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอไชยปราการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนไชยปราการ…